Privacybeleid

Via de diensten en de website zakelijkglasvezel.nl, connectmkb.nl, optifact.nl, zakelijkinterent.nl en zakelijkglasvezelbedrijventerreinen.nl van Optifact Communicatie Service (hierna: “Optifact ”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Optifact acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
• proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 2 januari 2021.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo verwerken wij uw gegevens in bepaalde gevallen om u toegang te geven tot onze diensten. Daarnaast kunnen uw gegevens verwerkt worden binnen het facturatieproces. Ook is het noodzakelijk om bepaalde gegevens achter te laten, indien u een aanvraag indient telefonisch of via de website.
Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen.
Tot slot kunt u op diverse plaatsen op de website documenten downloaden, zoals case studies en whitepapers. Alvorens het document te kunnen lezen, dient u bepaalde persoonsgegevens in te voeren, zodat wij het document naar u toe kunnen sturen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens, mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld bij het invullen van het aanvraagformulier, postcodecheck of invullen van het contactformulier:
• voor- en achternaam;
• zakelijke adresgegevens;
• e-mailadres;
• bedrijfsnaam;
• facturatie- en betaalgegevens;
• (mobiel) telefoonnummer;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
• het verlenen van toegang tot de diensten;
• het indienen van offerteaanvragen;
• het verzenden van berichten en/of een nieuwsbrief van Optifact en/of ten behoeve van derden;
• het informeren over nieuwe producten en diensten middels e-mail, social media en/of telefoon;
• het verzorgen van abonnementen en het uitvoeren van overeenkomsten en diensten;
• het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen de Optifact , haar partners of andere derden met (ex-)abonnees;
• het verwerken van gegevens voor marketing doeleinden, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse, met als doel profielen creëren om producten en diensten van Optifact , haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.
• het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
• het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;
• het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief met een maximale bewaartermijn van 3 jaar na de laatste activiteit. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering uw aanvraag die u bij ons doet of wanneer dit wettelijk verplicht is. Wel worden uw gegevens doorgegeven aan onze partners, die diensten leveren.

Cookie

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er onderaan de website een melding getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:
• Act-On Beacon;
• DoubleClick;
• Facebook Social Plugins;
• GA Audiences;
• Google Analytics;
• Google Tag Manager;
• LinkedIn;
• LiveChat;
• Twitter Button;
• Twitter Syndication;
• WordPress

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

• het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door de bezoekers;
• het afstemmen van de advertenties en content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.
• het optimaliseren van onze diensten;
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie hiervoor de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. U vindt deze Add-on hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Meer informatie over de door ons genomen beveiligingsmaatregelen is te vinden in onze beveiligingsverklaring.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Dit verzoek kunt u indienen per e-mail en per telefoon bij de afdeling Business Support van Optifact :
E: welkom@optifact .nl
T: +31(0)50 211 00 71
Als u belt, geef duidelijk aan dat u een vraag heeft omtrent privacy en vraag naar de afdeling Business Support.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website of via onderstaande gegevens.
Optifact Communicatie Service
Afdeling Business Support
Koningsweg 21 C
9731 AN Groningen
welkom@optifact.nl
+31(0)50 211 00 71

Check uw postcode

Onze postcode-check brengt in kaart welke verbindingen er leverbaar zijn op uw locatie.